Na Drogosław łożyliśmy i łożymy duże pieniądze - rozmowa z burmistrzem Tomaszem Kilińskim

Autor: 
rozmawia Mirosław Awiżeń
obw2.jpg

- Zacznijmy może od tego: zadłużenie Gminy na chwilę obecną to 37,70% - czy to „dobre” zadłużenie?
- Dobre, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe poziomy w wielu miastach. Jest dobrze, bo ten nasz poziom zadłużenia pozwala nam realnie myśleć o sięganiu po środki unijne z perspektywy 2014 – 2020, mając możliwość zabezpieczenia wkładu własnego (przyp. od redakcji - gmina nie może przekroczyć pułapu 60% budżetu rocznego). Ale to i źle, bo wolałbym, by zadłużenie było bliższe zera.
- Czy bez kredytów da się rozwijać?
- W przypadku miasta Nowa Ruda, które wciąż jest miastem ubogim - raczej nie. Sięganie po duże pieniądze z Unii Europejskiej na ważne i drogie projekty bez zaciągania zobowiązań jest często niemożliwe. W Nowej Rudzie zrealizowaliśmy sporo dużych projektów, które by nie powstały bez unijnych pieniędzy. Mówimy tutaj o:
1/ Noworudzkim Parku Przemysłowym,
2/ rewitalizacji Miasta,
3/ modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Słupcu,
4/ uporządkowaniu i spowodowaniu, że jest bezpieczna rzeka Włodzica przepływająca przez Nową Rudę,
5/ budowie obwodnicy śródmieścia Nowej Rudy,
6/ modernizacji i udostępnieniu dwóch wież widokowych, a także ścianki wspinaczkowej,
7/ termomodernizacji Gimnazjum
i ośrodków kultury,
8/ tworzeniu szlaku spacerowego wzdłuż Włodzicy, czy też,
9/ wykonaniu kanalizacji Miasta (2007 r.), żeby tylko wymienić te największe, najważniejsze.
- A co udało się zrobić w tym roku, który zakończył poprzednie rozdanie pieniędzy z UE, a jeszcze nie uruchomiło się nowe rozdanie?
- Oczywiście nie tkwimy w marazmie, ale wykorzystujemy wszystkie inne możliwości. Żeby nie być gołosłownym:
1/ zakończyliśmy termomodernizację gimnazjum nr 2,
2/ realizuje się kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 381
w Słupcu w ramach zawartego porozumienia z Województwem,
3/ modernizujemy ulice: Topolowa, Zielona Dolina, Zagórze, łącznik Broniewskiego z Połoniną,
4/ kontynuujemy modernizację drogi powiatowej ul. Bożkowska,
5/ wykonaliśmy drogę dojazdową do jednego kompleksu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
.... zatem - ten niby „martwy rok” inwestycyjnie ma się nieźle.
- Uhmmm
- Jednocześnie w tym roku pracujemy nad projektami, które zamierzamy rozpocząć kiedy już sięgniemy po środki z Unii Europejskiej z nowego rozdania. A to przecież już od przyszłego roku.
- Jakie są to projekty?
- Mamy już gotowe projekty na:
1/ modernizację drogi z Ludwikowic Kłodzkich przez Drogosław do centrum Nowej Rudy. Koszt niebagatelny, to ok. 14 mln zł,
2/ modernizację odkrytego kąpieliska przy ul. Fredry,
3/ termomodernizację Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Drogosławiu,
4/ termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej również
w dzielnicy Drogosław,
5/ ścieżkę rowerową z dzielnicy Nowa Ruda śródmieście do dzielnicy Słupiec oraz
6/ z Ludwikowic Kłodzkich poprzez Drogosław do centrum Nowej Rudy.
Pracujemy również nad koncepcją udostępniania kolejnych terenów inwestycyjnych pod kolejne zakłady przemysłowe.
- To jak wygląda sprawa z bezrobociem w gminie miejskiej Nowa Ruda?
Wydaje się, że bezrobocie już śladowe...
- Bezrobocie zdecydowanie spadło w II półroczu tego roku. Dla wyobrażenia sobie skali bezrobocia podam, że 12 lat temu zarejestrowanych było ponad 3 tys. osób bezrobotnych, a na dzień dzisiejszy jest tych osób 1328. Prawie 3 razy mniej! To oczywiście wciąż za dużo, ale niekiedy niełatwo pracodawcy znaleźć odpowiedniego pracownika
- Czy „cierpicie” na brak rąk do pracy. Konkretnie – na brak fachowców?
- Zdarza się, że niekiedy trudno o specjalistę.
- Wróćmy jeszcze do „ostatków” – czyli współpracy transgranicznej współfinansowanej przez Unię Europejską.
- Kończymy już ostatnie projekty, przygotowujemy się do kolejnych. A ze współpracy transgranicznej udało nam się zmodernizować wieżę na Górze Wszystkich Świętych i Górze Św. Anny, a także zrealizowaliśmy duży projekt kulturalny „Pat i Mat”.
- Doszły mnie słuchy, że będzie ciąg dalszy rozwoju wieży wspinaczkowej w Słupcu. Będzie winda...
- Oczywiście – do tarasu widokowego, ale pod warunkiem, że pozyskamy na to środki, o które będziemy aplikować z partnerami czeskimi.
Właśnie z projektu EWT (Europejska Współpraca Terytorialna) 2014 - 2020.
- Sumując - wybija się na pierwszy plan inwestowanie w dzielnicę Drogosław.
- Co do Drogosławia - teraz to nasz największy planowany projekt na najbliższe lata. W tym obszarze Nowej Rudy inwestujemy od lat duże, naprawdę duże pieniądze.
- Dziękuję za rozmowę.

Wydania: