Nowe stowarzyszenie nauczycieli na Ziemi Kłodzkiej

Autor: 
Prezes MKS Porozumienie Nauczycieli Ziemi Kłodzkiej: Danuta Mołdysz

MKS Porozumienie Nauczycieli Ziemi Kłodzkiej to nazwa stowarzyszenia zarejestrowanego w lipcu 2019 roku. Jesteśmy organizacją jednoczącą nauczycieli z różnych typów szkół i – to dla nas bardzo ważne – ponad wszelkimi podziałami.
Jedną z głównych form naszej działalności jest współpraca nauczycieli naszego regionu na rzecz dobra szkoły. Chcemy być forum dla dyskusji i wymiany pomysłów oraz potrzeb naszego środowiska. Ważne jest dla nas wzajemne wspieranie naszych aktywności i działań. Pragniemy również ułatwić wymianę informacji i doświadczeń w środowisku lokalnym.
Mamy kontakt z podobnymi stowarzyszeniami w Polsce i wierzymy, że nasze wspólne inicjatywy w środowiskach lokalnych łączą nas i służą naszemu rozwojowi.
Zapraszamy do współpracy Koleżanki i Kolegów ze wszystkich placówek oświatowych naszego regionu.

Oto nasze podstawowe dane:
MKS Porozumienie Nauczycieli
Ziemi Kłodzkiej;
57-300 Kłodzko, ul. Kwiatowa 1
NIP: 8831868337
REGON: 383748368
KRS: 0000792555
E-MAIL:
mksziemiaklodzko@gma-il.com

Wydania: