Gmina Nowa Ruda pomaga branży turystycznej

Autor: 
inf. Barbara Adamska
Gmina Nowa Ruda pomaga branży turystycznej 1.jpg

10 lutego br. radni Gminy Nowa Ruda przegłosowali dwie uchwały, ważne dla przedsiębiorców z branży turystycznej i gastronomicznej.
Pierwsza uchwała przewiduje zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży płatnej do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz przedłużenia do dnia 31 grudnia 2021 r. terminu wniesienia II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Druga uchwała umożliwia zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Zwolnienie z podatku możliwe jest za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. dla przedsiębiorców działających w zakresie:
1. usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2211) lub
2. usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z – działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich”.
Projekt uchwał przedłożyła wójt Adrianna Mierzejewska.

Wydania: