Ruszyła największa inwestycja w historii Centrum Kultury w Gminie Nowa Ruda

Autor: 
Barbara Adamska

ntowo-budowlane w dwóch budynkach służących kulturze. Projekt pn. „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” przewiduje przebudowę budynku dawnej szkoły w Dzikowcu oraz budynku siedziby Centrum Kultury w Ludwikowicach Kł.
Projekt o wartości 2,7 mln zł dofinansowany jest w kwocie 1,7 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.
Kwota 969 tys. zł pokryta zostanie z dotacji celowej udzielonej CKGNR przez Gminę Nowa Ruda. Jest to największa z realizowanych dotychczas inwestycji w CKGNR w Ludwikowicach Kł.

Wydania: