STYPENDIA WRĘCZONE!

Autor: 
inf. Starostwo Powiatowe
ZST-2.jpg

Uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku zostały wręczone stypendia w ramach projektu „Fachowcy na lokalnym rynku pracy”
W Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku, w imieniu Macieja Awiżenia, starosty kłodzkiego oraz Zarządu Powiatu, Anetta Kościuk, dyrektor Wydziału Oświaty wręczyła uczniom stypendia za rok szkolny 2019/2020, w ramach projektu „Fachowcy na lokalnym rynku pracy”.
Stypendia otrzymało dziesięcioro uczniów. Głównym kryterium przyznania stypendiów były wyniki w nauce oraz frekwencja na zajęciach.
Pomimo trudnego czasu, czasu pandemii, w jakim przyszło się uczyć, stypendyści swoim zaangażowaniem, pracowitością i udziałem, pokazali, że można.
Stypendia otrzymali:
Berkowska Kinga – kl. III b – Technik Logistyk
Hryckiewicz Julia – kl. III a – Technik Budownictwa
Oleś Emilia – kl. II b – Technik Logistyk
Puk Gracjana – kl. II j – Technik Spedytor
Szczygieł Paweł – kl. IV a – Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej
Nowak Wiktoria – kl. III i – Technik Spedytor
Gwizdała Wiktoria – kl. III d –Technik Logistyk Mundurowy
Kućmierczyk Krzysztof – kl. II b – Technik Urządzeń i Systemów Energii Odnawialnej
Pożoga Aleksandra – kl. III b – Technik Logistyk
Sudnik Marlena – kl. III b – Technik Logistyk
Spotkanie poprowadził Rafał Olecha dyrektor szkoły wraz z Tamarą Chorąży, która reprezentowała Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Szkoła do udziału w projekcie przystąpiła wraz z Fundacją „Krzyżowa”. Wspólnie aplikowali o środki unijne EU, które otrzymali i dzięki temu mogą realizować założenia projektu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia uczniów po ukończeniu nauki na terenie powiatu kłodzkiego.
Projekt stawia również na podnoszenie kompetencji i rozwój nauczycieli nauki zawodu.
Liczymy, że efektem końcowym projektu, będą dobrze przygotowani przez szkołę fachowcy z niezbędnymi umiejętnościami, potrzebnymi na obecnym rynku pracy.
Równie ważnym elementem projektu jest współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy będą mogli zyskać przygotowanych pracowników do swoich firm, po ukończeniu przez nich nauki.
Projekt ten przewiduje także udział osób niepełnosprawnych.
Pani Dyrektor z zadowoleniem wręczyła stypendia zdolnej młodzieży, życząc sukcesów na wybranym kierunku zawodowym oraz utrzymania dobrych wyników w nauce.
Gratulujemy.

Wydania: