Dzień Ziemi – Matki. Naszej żywicielki

Autor: 
Jerzy Dudzik
dudzik.jpg

„Ziemia to jedyne miejsce do życia, jakie jest nam dane, dlatego my, jej mieszkańcy, musimy zadbać o to, by była domem także dla przyszłych pokoleń”.
22 kwietnia każdego roku, to ważna data dla nas, naszych pokoleń
„Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w różnych obszarach życia, między innymi w polityce, edukacji, w nauce, kulturze, a nawet muzyce”.
Diagnoza.
„….. do atmosfery wyemitowane zostały już tak duże ilości gazów cieplarnianych, że poziom mórz będzie podnosić się przez „tysiące lat”. /.../
„Szkodliwy wpływ na środowisko ma urbanizacja, komunikacja, masowa turystyka. Znaczącym źródłem zanieczyszczenia jest również rolnictwo, które obecnie oparte jest na stosowaniu wielu nawozów. Jednak bez wątpienia największą degradację środowiska powoduje przemysł (m.in. hutniczy, górniczy, paliwowo-energetyczny)”.
„W corocznym raporcie Światowej Organizacji Meteorologicznej, który ukazał się dzień przed obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi, stwierdzono, że „zmiany klimatyczne w 2022 r. postępowały od szczytów górskich po głębiny oceanów”.
Z dotychczasowych badań wynika, że ubiegły rok był piątym bądź szóstym najcieplejszym rokiem w historii pomiarów na świecie. Średnia globalna temperatura była o 1,15 stopnia Celsjusza wyższa niż w latach 1850–1990. Jednym z regionów najmocniej dotkniętych przez ocieplający się klimat była Europa, gdzie okazał się on drugim najcieplejszym w historii prowadzenia pomiarów.
W raporcie napisano, że poziom mórz na świecie wzrasta ponad dwa razy szybciej niż w latach 1993–2022, osiągając rekord w zeszłym roku. Według dokumentu topnienie lodowców i wysoka temperatura w oceanach przyczyniały się do średniego wzrostu poziomu mórz o 4,62 milimetra rocznie w latach 2013–2022. To około dwukrotnie szybsze tempo niż w latach 1993–2002, co prowadzi do wzrostu poziomu o ponad 10 cm od początku lat 90. Dla przykładu, tylko Szwajcaria w latach 2021–2022 straciła sześć procent objętości lodu lodowcowego.
Dlaczego powinniśmy dbać o środowisko? Oto kilka powodów:
1. Zmiany klimatyczne mogą oznaczać koniec życia na naszej planecie.
2. Woda pitna wkrótce stanie się dobrem luksusowym i w niedalekiej przyszłości możemy nie mieć czego pić.
3. Utrzymanie dobrej jakości gleb, nawożonych naturalnymi nawozami, warunkuje przyszłe plony oraz jakość spożywanego przez nas pokarmu.
4. Wycinanie lasów oznacza dla nas mniej tlenu w powietrzu i coraz więcej chorób układu oddechowego.
5. Skażenie środowiska i zanieczyszczenie atmosfery wpływają na nasilające się alergie.
6. Dziura ozonowa to brak ochrony przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Nadmierna emisja dwutlenku węgla oraz gazów przemysłowych jest realnym zagrożeniem dla ozonu, który chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym mającym wpływ na powstawanie wielu chorób nowotworowych, a przede wszystkim czerniaka.
7. Flora i fauna są zagrożone wyginięciem, niedługo już możemy nie mieć gdzie wypoczywać.
8. Nieskażona przyroda przyciąga turystów, jej ochrona gwarantuje atrakcyjność wielu odwiedzanych miejsc.
9. Dużo lepiej żyje się w czystym otoczeniu.
Co możemy zrobić? Każdy z nas!
1. Segregować odpady! Przeciętny Polak produkuje ok. 320 kg śmieci rocznie.
2. Oszczędzać wodę! Wody zaczyna brakować. Susza jest procesem intensywnie postępującym.
3. Oszczędzać energię! Oszczędność energii elektrycznej zależy od nawyków domowników.
4. Nie marnować jedzenia! Na jedną osobę przypada średnio ponad 200 kg zmarnowanego jedzenia rocznie.
5. Ograniczać zużycie plastiku i papieru! Każdego roku na świecie od 5 do 13 mln ton tworzyw sztucznych trafia do mórz i oceanów. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia aż 17 drzew.
6. Ograniczać korzystanie z samochodu! Zanieczyszczenia emitowane przez samochody odpowiadają za śmierć 50 tysięcy Polaków rocznie.
7. Korzystać z odnawialnych źródeł energii! W ciągu doby do naszej planety dociera taka ilość promieni słonecznych, jaka spokojnie mogłaby zaspokoić potrzeby energetyczne przez cały rok.
8. Inwestować w zielone kompetencje! Jak wynika z badań, najciekawsze dla młodzieży tematy z dziedziny ekologii to wytrzymałość planety i największe wyzwania dla środowiska, a także zwierzęta, ginące gatunki i ich przystosowanie do zmieniającego się świata.
9. Ograniczać ślad węglowy!
W pracy i otoczeniu.
10. Reagować i uświadamiać! „Dzień Ziemi to także okazja do pokazywania indywidualnych postaw i pomysłów na wspieranie natury”.
• Czy jesteśmy w stanie zrozumieć, że w całości otaczających nas problemów zdrowie Matki Ziemi jest najważniejsze!
• Czy potrafimy się skutecznie włączyć się w ten proces leczenia?
* zdania ujęte w cudzysłów wykorzystano z dostępnych stron internetowych zachęcających do aktywności na rzecz obrony środowiska i przeciwdziałaniu jego degradacji.

Wydania: