Służba zdrowia

40 lat DPS-u w Nowej Rudzie
inf. MZ
dps.jpg
Z okazji jubileuszu w noworudzkim MOK-u spotkali się mieszkańcy, pracownicy i zaproszeni goście, wśród których byli obecni poseł Monika Wielichowska, senator Stanisław Jurcewicz, starosta Maciej Awiżeń, wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, członek Zarządu Powiatu Piotr Marchewka, przewodniczący RPK Dariusz Kłonowski, burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński, Ewa Bombała z Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia, dyrektor PCPR Jacek Kubicki oraz dyrektorzy DPS-ów z powiatu kłodzkiego. Podczas uroczystości prowadzonej przez...
Bezpłatne badania nerek
inf.wł.
W Kłodzku rozpoczyna się kampania NEFROTEST 6 września (niedziela) br., w Centrum Dializ Fresenius w Kłodzku (na terenie szpitala, za lądowiskiem dla helikopterów) będzie można wykonać bezpłatne, proste badania krwi pod kątem chorób nerek. By wziąć udział w akcji trzeba mieć ukończone 45 lat i wcześniej się zarejestrować. Ilość miejsc na badania jest ograniczona i wynosi 300. Akcja w Kłodzku jest częścią ogólnopolskiej kampanii NEFROTEST organizowanej przez Nefron Sekcję Nefrologiczną Izby Gospodarczej Medycyna Polska wraz z lokalnym partnerem, Centrum Dializ Fresenius w Kłodzku. Zgodnie z...
Powstaje Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
inf. ŁP
Starosta kłodzki Maciej Awiżeń został przedstawicielem Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego w Wojewódzkiej Radzie ds. Potrzeb Zdrowotnych. Wojewódzkie Rady ds. Potrzeb Zdrowotnych są powoływane na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Rada wspólnie z wojewodą będzie pracować przy sporządzaniu mapy potrzeb zdrowotnych w województwie dolnośląskim. Na podstawie tej mapy będą ustalane priorytety regionalnej polityki zdrowotnej. Mapy mają pomóc między innymi w racjonalnym planowaniu inwestycji w ochronie zdrowia oraz podejmowaniu decyzji o funkcjonowaniu oddziałów czy...
Święto Pielęgniarek i Położnych
inf.MZ
pielęgniarki (1).jpg
Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku dnia 12 maja br. odbyło się uroczyste spotkanie pań pracujących w tych zawodach z Zarządem Powiatu Kłodzkiego, reprezentowanym przez Macieja Awiżenia, starostę kłodzkiego, Małgorzatę Jędrzejewską-Skrzypczyk, wicestarostę oraz Kaziemierza Drożdża, nieetatowego członka Zarządu. W spotkaniu wzięła udział Maria Pałeczka, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu oraz pielęgniarki i położne z publicznych i niepublicznych jednostek ochrony zdrowia z powiatu kłodzkiego. W dniu...
Terapia olejowa - nie tylko oczyszczanie organizmu
Już ponad dwa tysiące lat temu w starożytnych Indiach, sporządzono pierwsze zapiski mówiące o dobroczynnym wpływie oleju na ludzki organizm. Wśród praktyków medycyny ajurwedyjskiej olej spełnia niezmiernie ważną rolę. Jest dobierany indywidualnie do konstrukcji pacjenta i stosowany w zabiegach medycyny naturalnej do masaży, nacierań, płukania ust. Tej ostatniej metodzie przypisuje właściwości oczyszczające, a nawet leczące niektóre schorzenia. Tłumaczy się zjawisko tym, że w jamie ustnej oraz w przylegającej do niej przestrzeniach czaszki zalega martwicza tkanka, będąca pożywką dla bakterii,...
Pierwsza stacja dializ w Kłodzku
inf.wł.
Stacja Dializ w Kłodzku powstała na terenie Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, przy ulicy Szpitalnej 1a (tel. 74/648 94 40). Ośrodek zlokalizowano w parterowym budynku, który na potrzeby dializoterapii firma Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. wybudowała i w pełni wyposażyła. Sama inwestycja trwała kilka miesięcy. Tak oto powstał obiekt na najwyższym światowym poziomie, oferujący bezpłatne leczenie dla pacjentów z miasta i regionu. Po uzyskaniu kontraktu z NFZ stacja przyjmuje pacjentów. W budynku Centrum Dializ Fresenius, o pow. 538m2 znajdują się w 2 sale dializacyjne, w których...
Wiosenne porządki
Wiosna to najlepszy moment na porządki. Czujemy jak budząca się z zimowego snu natura pobudza i nas do działania. Rzucamy się w wir pracy… Tak jak nasze najbliższe otoczenie wymaga okresowego sprzątania i przeglądów, tak i wnętrza naszych organizmów potrzebują oczyszczenia, odświeżenia. Warto, właśnie wiosną o tym pomyśleć. Z wiekiem – niestety – odkładają się w naszych jelitach, woreczku żółciowym, w wątrobie i nerkach kamienie, złogi i odpadowe produkty przemiany materii, jeśli nic z tym nie zrobimy, po latach mogą być źródłem naszych problemów ze zdrowiem. W opinii Brytyjskiej Królewskiej...
Światowy Dzień Zdrowia
PPIS
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku przypomina, iż Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Każdego roku WHO wybiera inny obszar priorytetowy ważny z punktu widzenia zdrowia publicznego – w tym roku jest to Bezpieczeństwo Żywności, a hasło przewodnie brzmi: „Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”. Bezpieczeństwo żywności to obszar działań związanych ze zdrowiem publicznym mającym na celu zapewnienie konsumentom ochrony przed ryzykiem zatrucia żywności i chorobami przenoszonymi drogą pokarmową o przebiegu...
"Jagusia" - Szpital uzdrowiskowy w Kudowie Zdroju wraz ze szkołą dla chorych dzieci
jagusia.jpg
Uroczyste otwarcie „Jagusi” po modernizacji, rozbudowie i kapitalnym remoncie nastąpiło 17 marca 2015 r. w Te-atrze Zdrojowym im. St. Moniuszki. Oprócz uroczystego oddania całego obiektu do użytku była też uroczystość nadania Szkole Podstawowej Nr 3 w Ku-dowie Zdroju (szkoły w „Jagusi”) im. UNICEF. Były oficjalne wystąpienia, wykłady, był też program artystyczny w wykonaniu tak pacjentów Szpitala, jak też grup tanecznych „Rudan” z Nowej Rudy i „Paradis” z Kłodzka. Ich występy przyjęte były z niesłychanym aplauzem, bo i było czym się zachwycić. Klasycznymi tańcami z wykonaniu „Rudanu” i...
W kilku zdaniach wydarzyło się w Sczzytnej
D. Chmielarz
CH4.jpg
CH3.jpg
Z sesji Rady Miasta - Burmistrz Marek Szpanier poinformował o harmonogramie prac przy przebudowie głównego skrzyżowania w centrum Szczytnej. Roboty już ruszyły. - Radni RM zatwierdzili kandydaturę Mariana Halemby jako przedstawiciela Gminy Szczytna do Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych. - Przyjęto projekt uchwały w sprawie stałych komisji RM i ich przewodniczących oraz składu osobowego, który nie uległ większym zmianom. Natomiast pracami komisji będą kierować całkiem nowi przewodniczący. I tak: Komisji Rewizyjnej - Leszek Gunia, Komisji Spraw Społecznych - Jolanta Bernat, Komisji ds...
Edukacja prozdrowotna
program-zdrowie.jpg
W Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju w listopadzie ub.r. odbyły się trzy spotkania edukacyjne dotyczące wczesnego wykrywania raka piersi prowadzone przez Małgorzatę Felcenloben – dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W szkołach powiatu kłodzkiego tego typu spotkania organizowane są od 2013 r. w ramach autorskiego programu „Moje piersi – Mój problem”. Celem programu jest wzrost świadomości młodych kobiet o konieczności podejmowania działań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi poprzez naukę samobadania piersi....
Stefan Dubiel przyczynił się do światowego sukcesu polskich neurochirurgów
Prof,Jarmundowicz dr.J.T.jpg
Pan Stefan był operowany we wrocławskiej Klinice Neurochirurgicznej we Wrocławiu, którą kieruje światowej sławy prof. dr hab.Włodzimierz Jarmundowicz. Przed skomplikowanym zabiegiem dr hab.Marcin Czyż spytał swojego pacjenta czy może pobrać z jego nosa komórki węchowe. Kiedy usłyszał tak, nie przypuszczał, że w ten sposób przyczyni się do ogromnego postępu polskiej neurochirurgii oraz wrocławskiego szpitala klinicznego im. Jana Mikulicza Radeckiego. Dzięki pobranym komórkom i wszczepieniu ich ludziom, którzy mieli niedowłady nastąpiła rewolucja w neurochirurgii, bowiem pacjenci odzyskują...
Historyczne porozumienie podpisane
piszkowice1.jpg
Dzięki determinacji Komitetu „Przyjaciele Piszkowic” kierowanego przez Henrykę Szczepanowską, starosty Macieja Awiżenia oraz sióstr i pracowników Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Piszkowicach udało się doprowadzić w tym roku do zmian w prawie, które umożliwiają finansowanie pobytu najbardziej poszkodowanych przez los dzieci w zakładach opiekuńczych. Dzieci te dotychczas otrzymywały tylko środki na procedury medyczne, natomiast zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych zależało wyłącznie od dobrej woli darczyńców. Powiat Kłodzki pomimo chęci wspierania dzieci w Piszkowicach nie miał...
Nagroda dla Powiatu za promocję zdrowia
zdrowie.jpg
W dniach 22-24 października br. odbyło się we Wrocławiu IV Międzynarodowe Forum Promocji i Profilaktyki Zdrowotnej KNOW HEALTH 2014 „ZDROWIE NA POKOLENIA - PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PRAKTYK” organizowane przez Data Techno Park Sp z o.o. oraz Wrocławski Instytut Zdrowia Publicznego. Jest to jedyna cykliczna impreza w Polsce, w której od 4 lat biorą udział najlepsze światowe i polskie programy promocji zdrowia. Zaszczytne drugie miejsce w kategorii najlepszy program samorządu, podmiotu świadczącego usługi lecznicze lub innego podmiotu niekomercyjnego promującego zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa w...
Miasteczko medyczne w Galerii
miasteczko-senior.jpg
Starostwo Powiatowe w Kłodzku wspólnie z Galerią Twierdza i Centrum Medycznym SALUS już po raz kolejny zorganizowało miasteczko medyczne dla seniorów. W ramach tej prozdrowotnej imprezy, która odbyła się 11 października br., można było zbadać swoje ciśnienie, wzrok, zrobić EKG, skorzystać z porad kosmetycznych, konsultacji Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta i ZUS-u, a także obejrzeć pokazy ćwiczeń dedykowanych seniorom. Odbył się również konkurs pt. „Moja recepta na zdrowie”, którego laureatom nagrody wręczył starosta Maciej Awiżeń.
Dzień Ratownictwa Medycznego
dzień ratownictwa (1).jpg
W poniedziałek 13 października w kłodzkim ZOZ-ie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego. Święto to ustanowiono w 2006 roku, a w kłodzkim ZOZ-ie obchody zorganizowano po raz pierwszy. W uroczystości wzięli udział pracownicy pogotowia ratunkowego z powiatu kłodzkiego, dyrektor ZOZ Jadwiga Radziejewska oraz starosta Maciej Awiżeń i członkowie Zarządu Powiatu. Starosta przekazał wszystkim pracownikom ratownictwa medycznego wyrazy wdzięczności i uznania, a także wręczył dyplomy za zaangażowanie i długoletnią pracę w tym trudnym zawodzie. Następnie członkowie władz Powiatu...
Sanatorium "Ziemowit" zaprasza po remoncie
UM WD
zimowit2.jpg
Nowoczesny sprzęt, piękne wnętrza i rozbudowana baza zabiegowa – to wszystko czeka na kuracjuszy w wyremontowanym Sanatorium Zimowit w Dusznikach Zdroju. We wrześniu br. pawilon uzdrowiska został oddany do użytku po remoncie. Kompleksowa modernizacja była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Łączna wartość zrealizowanych w Sanatorium projektów, to ponad 6,7 mln zł. W uroczystości otwarcia obiektu wzięli udział m.in. Jerzy Tutaj – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Barbara Grzegorczyk – prezes Zarządu Spółki Sanatoria Dolnośląskie. - Dzięki zrealizowanym projektom możemy...
Szkolenia dla pielęgniarek i położnych
inf. MZ
nauka samobadania 2.jpg
23 września br. z inicjatywy dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Małgorzaty Felcenloben, odbyło się szkolenie dla pielęgniarek i położnych z terenu całego powiatu kłodzkiego w zakresie nauki samobadania piersi. Szkolenie prowadziła pani Jolanta Kotowska, kierownik Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Szkolenie dla pielęgniarek i położnych służyło podniesienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego...
Świadomy dotyk - masaż relaksacyjny
W odróżnieniu od masażu leczniczego, który ma na celu działania skutkujące efektem terapeutycznym, masaż relaksacyjny wpływa na sferę psychiczną człowieka, przynosząc – pośrednio, również efekty lecznicze. Często nie pozwalamy sobie na relaks, nie szukamy nawet krótkich chwil tylko dla siebie, sądząc, że życie potrzebuje naszej nieustannej, fizycznej aktywności. Większość z nas żyje w ciągłym stresie, zabieganiu, przez to nie potrafimy świadomie się wyciszać, by doprowadzić umysł i ciało do stanu, który jest niezbędny dla uruchomienia procesów samoleczenia organizmu. A stan ten owocuje nie...
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bystrzycy Kłodzkiej
bystrz1.jpg
Dużo słów pochwały od mieszkańców Ziemi Kłodzkiej usłyszałem ostatnimi czasy o działalności tegoż ZOLu umieszczonego na II piętrze szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej. Że tu, to naprawdę jest i opiekuńczo i leczniczo. Nie omieszkałem ucieszyć tą opinią p. Jarosława Surówkę - dyrektora Szpitala. Ten natychmiast skierował mnie do p. Renaty Rosenbeiger-Żelazko, kierownika tejże placówki. A okazja się nadarzyła, bowiem wszyscy byliśmy na targach ogólnopolskich „Program Aktywnych Form Pomocy” w Bystrzycy Kłodzkiej. - Najpierw oczywiście pochwały, potem pytania: ilu Państwo możecie przyjąć pacjentów i...
Rajska 1 w Kłodzku
rajska.jpg
Pamiętam, jak kiedyś był tam Państwowy Dom Dziecka, potem Oddział Geriatryczny, a teraz Zespół Placówek Socjoterapeutycznych ... i to już od dobrych paru lat. Jako, że mieszkałem na Jurandowie, kontakt z mieszkańcami tego obiektu miałem „na co dzień”. Więc z chęcią przyjąłem zaproszenie Doroty Skrobot-Krężlewicz – dyrektorki tegoż Zespołu... na kolejne już „VIII Rajskie Igrzyska” młodych ludzi, dla których los nie zawsze bywa łaskawy. Ale tu chyba żyje się nieźle, choć skromnie. Rajska 1 to część Zespołu. Druga część, gdzie mieszkają dziewczyny, mieści się w Krosnowicach. W Zespole Placówek...
Warto spełniać marzenia dzieci...
monika3.jpg
monika1.jpg
Czasami przychodzi moment, kiedy nasze życie wywraca się do góry nogami. Tak się zdarza, kiedy nagle rodzice dowiadują się o ciężkiej chorobie dziecka. Wtedy rozpoczyna się walka o Jego życie i zdrowie. Kilka miesięcy temu Monika Wielichowska próbowała opisać to, co czuje mama chorego na nowotwór dziecka… Białaczka wyrwała z beztroskiego dzieciństwa jej syna, Cypriana. „Najpierw słyszysz to gdzieś obok. To na pewno nie dotyczy mojego dziecka, ale jednak słyszysz słowa lekarza gdzieś w tle, który potwierdza twoje obawy związane z leukemią. Potem ten głos brzmi głośniej, dociera. Kamieniejesz...
Bezpieczne wakacje
inf.wł.
Wakacje są okresem wyczekiwanego przez każdego relaksu i wypoczynku. Rozluźnieni letnią atmosferą beztroski, zapominamy często o zagrożeniach występujących podczas wakacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku jak co roku przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, których ignorowanie może doprowadzić do wystąpienia zatruć pokarmowych lub groźnych chorób zakaźnych np. wirusowego zapalenie wątroby typu A ,B i C. Dlatego też zawsze: * dokładnie myj ręce mydłem przed każdym posiłkiem, a już bezwzględnie po każdym skorzystaniu z toalety, * staranie myj owoce i warzywa...
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej
pielęgniarka.jpg
Na zaproszenie starosty Macieja Awiżenia 19 maja do Starostwa Powiatowego w Kłodzku przybyły przedstawicielki środowiska pielęgniarek i położnych. Okazją był Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej. Zaproszenie przyjęły m.in. Maria Pałeczka przewodnicząca Rady Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, Teresa Lewicka była dyrektorka Liceum Medycznego w Kłodzku, Naczelne i Przełożone kierujące pracą pielęgniarek i położnych z publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wieloletnie pielęgniarki i położne związane z powiatem kłodzkim. Oprócz tradycyjnych kwiatów,...
Realizacja inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych
B. Kuczek
W roku bieżącym trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Długopola Zdroju z kolektorem grawitacyjno-tłocznym odprowadzającym ścieki do Bystrzycy Kłodzkiej” (przesył przez Długopole Dolne). Zadanie uzyskało akceptację z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Europejska Wspólnota Terytorialna Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska realizowanych na terenie gm. Bystrzyca Kłodzka i gm. Orlickie Zahori - Projekt „Ochrona wód na obszarze Sudetów”. Kwota bezzwrotnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.859.856,06 EURO tj. do 85 %...