Gospodarka

Rozmowa z burmistrzem Polanicy Zdroju Jerzym Terleckim
- Jaki był ten miniony, 2015 rok? - Nie najgorszy. Był to rok „przejściowy” – skończyły się środki zewnętrzne /unijne/ z poprzedniego „rozdania”, a jeszcze nie ruszyły te na lata 2014 - 2020. A więc radziliśmy sobie bez tego zasadniczego wspomagania. Tak nawiasem – rok 2016 też nie zapowiada się w tym względzie rewelacyjnie, bowiem nie można liczyć na uruchomienie środków unijnych /zewnętrznych/ od razu. - To przypomnijmy Czytelnikom, co udało się zrobić w Gminie? - Choćby to, że w tym 2015 roku zmniejszyliśmy nasze zadłużenie, spłacaliśmy zobowiązania związane z korzystaniem z wcześniejszych...
Remonty powiatowych dróg 2015 na finiszu
drogi_Żelazno (2).jpg
Nie raz zastanawiali się Państwo, dlaczego w listopadzie czy grudniu prowadzi się prace remontowe albo modernizacyjne na drogach. Ogólnie przecież wiadomo, że lepiej i łatwiej naprawiać drogi latem czy jesienią, kiedy dzień jest długi, a słońce i piękna pogoda sprzyjają szybszemu zakończeniu prac. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy dofinansowanie, nierzadko dochodzące do 80 procent kosztów ogólnych, przyznane zostaje pod koniec września albo w październiku? Nie remontować w ogóle? Czy jednak podjąć się zadania? Problem przyznawania przez ministerstwa promes pod koniec roku dotyczy wszystkich...
Gmina Radków nie zwalnia tempa w modernizacji swoich ciągów komunikacyjnych
P1050046.jpg
P1050039.jpg
Rok 2015 to kolejny rok modernizacji, remontów i napraw sieci drogowej gminy Radków. I tak, w tym roku wykonano 6,799 km nowych nawierzchni dróg (wraz z towarzyszącą im infrastrukturą) na kwotę 3 mln 271 tys. 821 zł. Odnawiane zostały następujące odcinki: 1/ droga Suszyna na długości 3,756 km na kwotę 1mln 309 tys. 988 zł, 2/ drogi w Wambierzycach o długości 2,543 km, w tym: ul. Podlesie o długości 1,231 km, ul. Łukowa o długości 0,462 km . Co do ul. Łukowej należałoby powiedzieć, że jest to budowa całkiem nowej drogi z pełną infrastrukturą, co widać na załączonych zdjęciach; drogę w Ratnie...
O Kudowie na koniec 2015 roku - rozmowa z burmistrzem, Piotrem Maziarzem
kudowa2.jpg
kudowa.jpg
- Jak „stoi” Gmina. Szczególnie w zakresie finansów? - W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania projektu budżetu na 2016 rok. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że bilans wyszedł na „zero”, czyli nasz projekt budżetu się spina. Oczywiście na bieżąco realizujemy wydatki stałe, takie jak oświata, opieka społeczna, kultura itp. - Czy oprócz działalności bieżącej udało się Wam coś ponadto? - Przede wszystkim udało nam się zmniejszyć zadłużenie Gminy o 2 mln złotych. Zrealizowaliśmy także inwestycje zaplanowane na ten rok w niższej kwocie, niż była na to przeznaczona kwota ryczałtowa....
Po kontroli RIO
W październiku br. w Urzędzie Miasta w Kłodzku zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wykazano nieprawidłowości przy przejęciu długu przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko sp. z o.o. Mowa tutaj o kredycie, który został zaciągnięty na budowę basenu. W ocenie kontrolerów miasto zobowiązało się zarówno do udzielenia przejmującemu dług (ZAMG) wsparcia finansowego w łącznej wysokości 28 mln poprzez podwyższenia jego kapitału zakładowego przez okres 10 lat, jak również udzieliło poręczenia do wysokości wierzytelności jaką posiadał bank – ponad 18...
Miasto nie weźmie kredytu
W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok planowane było wzięcie kredytu. Jednak burmistrz Kłodzka Michał Piszko już na początku kadencji wprowadził szeroko zakrojone oszczędności, zwłaszcza w zakresie kosztów funkcjonowania urzędu. Dzięki temu na obecną chwilę nie ma potrzeby zaciągania kredytu. To kolejny ważny punkt na drodze do wyprowadzenia Gminy Miejskiej Kłodzko z trudnej sytuacji finansowej. Przy czym „zaciskanie pasa” nie oznacza wcale, że w mieście w kolejnych latach nie będą realizowane inwestycje. Realizacja zamierzonych zadań z pewnością będzie wymagała korzystania z usług...
Rozmowa z Jerzym Dudzikiem - prezesem S.A. Agroreg Nowa Ruda-Słupiec
dudzik.jpg
- Za 5 lat kończy się proste dofinansowanie z Unii Europejskiej... - Tak, dotychczas znany nam sposób dofinansowania już jest na ukończeniu - już nie będziemy dostawać pieniędzy, które rozdysponowujemy według własnych kryteriów (oczywiście w ramach uwarunkowań strukturalnych unijnych). Pieniądze będą, tylko na zadania opisane w „dużych” międzynarodowych programach unijnych, w których uczestniczyć będziemy na równych warunkach z innymi podmiotami europejskimi. Po prostu będziemy stawać do konkursów o unijne dotacje a decyzja o ich pozyskaniu będzie w Brukseli, nie w Warszawie, nie we Wrocławiu...
O Morawce i innych sprawach rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego Z. Łopusiewiczem
szpital.jpg
- Rok 2015 to dla gmin taki „przejściowy” - jakby bez pieniędzy, ale... - ... my realizujemy jeszcze projekt z tego poprzedniego rozdania funduszy unijnych. Jest to ogromny projekt polegający na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji strońskiej. Konkretnie rzecz biorąc projekt ten dotyczy oś. Morawka. To tam jest nowa kanalizacja, nowy wodociąg oraz wykorzystanie starej kanalizacji jako deszczowej. Przy okazji realizowania tego zadania kontynuujemy również odbudowę dróg, chodników, budujemy parkingi, zakładamy oświetlenie uliczne. Dotyczy to ulic Morawki i Nowotki, a także...
Dzień Otwarty w Kompostowni Osadów Ściekowych w Polanicy Zdroju
dzien_otwarty_w_kompostowni_w_polanicy_zdroj_3.jpg
dzien_otwarty_w_kompostowni_w_polanicy_zdroj_2.jpg
2 października 2015 r. miał miejsce Dzień otwarty w Kompostowni Osadów Ściekowych w Polanicy-Zdrój. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez firmę Biokompo oraz Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polanicy-Zdrój zaprezentowano jeden z pierwszych obiektów dedykowanych kompostowaniu osadów ściekowych w technologii HANTSCH. Dzień otwarty okazał się doskonałą okazją do spotkania ekspertów z dziedziny przetwarzania osadów ściekowych. Z wykładem „Kompostowanie osadów ściekowych – od decyzji do uruchomienia” wystąpił Jacek Tyniec z MZK Polanica- Zdrój. O prawnych i technologicznych aspektach...
Czy powstanie w Kłodzku centrum przesiadkowe?
PKP-Klodzko-cam2-02.jpg
centrum1.jpg
2 października 2015 r. w głównej siedzibie PKP odbyła się konferencja prasowa, na której poinformowano o 15 lokalizacjach, w których planowane jest przeprowadzanie inwestycji. Na tej liście znalazło się także Kłodzko. W naszym mieście miałoby powstać centrum przesiadkowe. W roku 2016 planowane jest zakończenie procesu wyboru inwestora i podpisanie umowy. Inwestycja miałyby składać się z parkingów, miejsc handlowych, ułatwień dla podróżnych. Władze miasta i powiatu prowadzą rozmowy z PKP w sprawie optymalnych warunków realizacji przedsięwzięcia. 21 X w Starostwie Powiatowym w Kłodzku podpisano...
W Nowej Rudzie zrealizowaliśmy duże projekty...
inf.wł.
Rewitalizacja 1.jpg
RCTA.jpg
NPP_hala.jpg
W Nowej Rudzie zrealizowaliśmy duże projekty, które by nie powstały bez unijnych pieniędzy. - Rewitalizacja miasta - Noworudzki Park Przemysłowy - Ścianka wspinaczkowa - AGRORE. Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości - Wieża św. Anny i Wieża Wszystkich Świętych - CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE Nowa Ruda
Na Drogosław łożyliśmy i łożymy duże pieniądze - rozmowa z burmistrzem Tomaszem Kilińskim
obw2.jpg
- Zacznijmy może od tego: zadłużenie Gminy na chwilę obecną to 37,70% - czy to „dobre” zadłużenie? - Dobre, biorąc pod uwagę zdecydowanie wyższe poziomy w wielu miastach. Jest dobrze, bo ten nasz poziom zadłużenia pozwala nam realnie myśleć o sięganiu po środki unijne z perspektywy 2014 – 2020, mając możliwość zabezpieczenia wkładu własnego (przyp. od redakcji - gmina nie może przekroczyć pułapu 60% budżetu rocznego). Ale to i źle, bo wolałbym, by zadłużenie było bliższe zera. - Czy bez kredytów da się rozwijać? - W przypadku miasta Nowa Ruda, które wciąż jest miastem ubogim - raczej nie....
Spadek bezrobocia
pup.jpg
Od marca 2015 roku w powiecie kłodzkim co miesiąc sukcesywnie spada bezrobocie. Według danych na koniec sierpnia liczba bezrobotnych wynosiła 10509 osób, kiedy rok temu była o 2158 osób większa. Obecnie bezrobocie w naszych gminach kształtuje się na poziomie ok. 20%. To wciąż dużo, ale trzeba pamiętać, że jeszcze w styczniu 2014 roku bezrobocie wynosiło niemal 27,8%. Największy spadek bezrobocia zanotowano w tym roku w gminach miejskich Nowa Ruda (-3,77 %) i Kłodzko (-3,12%) oraz miejsko-wiejskich Stronie Śląskie (-3,94) i wiejskiej Kłodzko (-3,12). Spadek bezrobocia w powiecie wynika zarówno...
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne w Kłodzku coraz bliżej
centrum przesiadkowe (3).jpg
centrum przesiadkowe (2).jpg
centrum przesiadkowe (1).jpg
W ciągu najbliższych kilku lat planowane jest stworzenie w Kłodzku Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego. List intencyjny w tej sprawie 22 października br. w kłodzkim Starostwie podpisali: Piotr Ciżkowicz – członek Zarządu PKP S.A., Maciej Awiżeń – starosta kłodzki, Michał Piszko – burmistrz Kłodzka oraz Elżbieta Żytyńska – prezes PKS w Kłodzku S.A. Podpisany dokument zakłada budowę centrum komunikacyjnego, które ma integrować transport kolejowy, autobusowy i samochodowy. Uwzględniana jest również funkcja handlowa i usługowa. - Budowa w Kłodzku centrum komunikacyjnego z tak bogatą ofertą...
Moje kolejne spotkanie z gminą Międzylesie
m3.jpg
m2.jpg
m1.jpg
21 września 2015 roku na zaproszenie burmistrza, p. Tomasza Korczaka udałem się do Międzylesia, aby naszym Czytelnikom przybliżyć to, co w tym roku dzieje się w gminie międzyleskiej. Zacznijmy może od klucza, czyli pieniędzy: Gmina jest w stanie absorbować finansowe środki zewnętrzne, bowiem jest zadłużona w wys. 24,43% budżetu rocznego, co oznacza, że do każdej inwestycji/modernizacji współfinansowanej z zewnątrz (U.E., RPO, Województwo itd.) może dołożyć swoją część. A nie jest to, niestety, regułą w finansach gmin. Sporo gmin balansuje na krawędzi zadłużenia maksymalnego, a są i takie,...
Spotkanie w sprawie obwodnicy Kłodzka
inf. ŁP
obwodnica.jpg
W piątek 31.07.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, z inicjatywy pani poseł Moniki Wielichowskiej, odbyło się spotkanie z dyrektorem GDDKiA oddział w Opolu Andrzejem Kałużnym. Spotkanie dotyczyło aktualnego stanu zaawansowania prac projektowych dotyczących budowy obwodnicy Kłodzka. Udział w nim wzięli również starosta kłodzki – Maciej Awiżeń, członek zarządu powiatu – Piotr Marchewka, burmistrz Kłodzka – Michał Piszko oraz kierownik rejonu GDDKiA w Kłodzku – Monika Kropielnicka. Andrzej Kałużny poinformował zainteresowanych, że w chwili obecnej prowadzone są końcowe działania w ramach...
Marka "Kudowa Zdrój" wciąż na fali wznoszącej - rozmowa z burmistrzem Piotrem Maziarzem
moniuszko.jpg
kudowa3.jpg
kud1.jpg
- Kudowa Zdrój tętni turystycznym życiem. Hotele, restauracje, puby i wszelkiego rodzaju ogródki kulinarne pełne... - Nic dziwnego, bowiem w Kudowie Zdroju chcemy by sezon trwał cały rok. Chcemy by nie było „martwych” terminów. By nie być gołosłownym: w ciągu roku pod egidą „Promocji” UM w Kudowie-Zdroju odbędzie się w 2015 roku ok. 80 imprez, w tym jedno i wielodniowych, a nawet „tygodniówek”. Warto wspomnieć, że np.: w styczniu oprócz powszechnie znanej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mieliśmy dwa tygodnie zajęć, zabaw, rozrywki - w czasie ferii zimowych. W marcu „Światowy Dzień...
Stronie Śląskie na bieżąco - parę słów z burmistrzem Zbigniewem Łopusiewiczem
mtb2.jpg
mtb1.jpg
- .... jeszcze tyle koparek i innego sprzętu budowlanego to chyba w Stroniu nie było... - Bo: kończymy inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej, budujemy drogi, chodniki, parkingi na oś. Morawka, przebudowujemy ul. Nowotki... i to teraz. - Jak z funduszami Gminy? - Myślę, że sobie poradzimy. Co prawda wydłużają się terminy zwrotów pieniędzy unijnych, ale przecież w tym roku wpłyną. Mamy też wygrany proces o zwrot korzyści w sprawie kosztów nałożonych na gminę na budowę kanalizacji Bielice - Stronie Śląskie. Z dobrych rzeczy to trzeba też powiedzieć o przywróceniu do życia b. kaplicy Onufrego....
25 lat rozwoju gminy Stronie Śląskie
Str3.jpg
STR2.jpg
STr1.jpg
- Na początek gratulacje. Jesteś Kawalerem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski – właśnie za długoletnią, pożyteczną pracę na rzecz budowy swojej małej ojczyzny... - Dziękuję. Ale nie tylko ja przysłużyłem się do rozwoju „mojej” Gminy. Bez ludzi szczerze zaangażowanych w rozwój nie dałoby się zrobić wiele. Rada Miejska i ja, jako burmistrz również honorujemy przyjaciół naszej Gminy Odznaką Honorową za zasługi dla gminy Stronie Śląskie. W tym roku uhonorowaliśmy kolejnych 7 osób szczególnie zasłużonych dla gminy Stronie Śląskie, a są to pp. Ryszard Suliński, Alena Windova i Frantisek...
Strategia dla Kłodzka cz. 1
Janusz Laska
Jeżeli chcemy się rozwijać, musimy mieć jakiś cel – to sprawa oczywista. Dotyczy to każdego człowieka osobno, ale także grup ludzi. Firma działająca bez celu (czyli bez wizji i misji) szybko upada, organizacja lub partia działająca bez celu szybko traci członków i umiera, państwo działające bez celu słabnie i zostaje wchłonięte przez sąsiadów, miasta działające bez celu (czyli bez strategii rozwoju) skazane są na wegetację i ubóstwo. Dlatego samorządy lokalne co jakiś czas powinny weryfikować swoje strategie rozwoju lub tworzyć je na nowo. Ostatnią strategię Kłodzko wyartykułowało ponad 15...
W odpowiedzi na zapytania dot. segregacji śmieci
* papier (kod niebieski) - papier foliowany (np. karton po herbacie) —> to jest wielomateriał i powinien trafić do worka z żółtym kodem - środki higieniczne (w tym pieluchy, chusteczki higieniczne, ręczniki kuchenne) —> powinny trafić do pozostałości po sortowaniu - tapety —> odpad budowlany – powinny trafić na PSZOK - opakowania po cementach i zaprawach klejowych —> odpad budowlany– powinny trafić na PSZOK - kartony po mleku, napojach —> odpady wielomateriałowe i powinny trafić do worka z żółtym kodem * plastik, opakowania wielomateriałowe, metal (kod żółty) - opakowania...
Zmiamy w Urzędzie
SCEMAT1.jpg
W życie wszedł nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta w Kłodzku. Uproszczony został sposób poruszania się po urzędzie. Co to oznacza? Jest mniej wydziałów i pozmieniały się kompetencje poszczególnych komórek. Od 1 lipca br. wiele rzeczy, związanych ze sobą tematycznie, będzie można załatwić w jednym miejscu. W nowym regulaminie organizacyjnym znajduje się zapis mówiący o dwóch zastępcach burmistrza. Nie oznacza to jednak, że w Urzędzie Miasta w Kłodzku pojawi się drugie takie stanowisko. Na obecną chwilę nie planuje się powoływania osoby na tę funkcję. Wydziały przypisane w schemacie...
O gminie Nowa Ruda rozmowa z panią wójt Adrianną Mierzejewską
adrianna.jpg
- Minęło już trochę czasu na „rozglądnięcie się” po Gminie już okiem wójta... Powiedz o atutach Gminy. - Nasuwają się same: według mnie głównym atutem mojej Gminy są walory krajobrazowe. Mamy piękne lasy, koniecznością jest je udostępnić dla turystów. Marzą mi się ścieżki rowerowe i to nie tylko marzenia – nawiązałam znajomość z pasjonatami turystyki rowerowej. Już dziś mam obiecane, że nieodpłatnie wytyczą takie ścieżki rowerowe. I co ważne – na realizację takich projektów będą pieniądze z Unii Europejskiej. Moim wzorem są ścieżki rowerowe w gminie Radków. Tak nawiasem mówiąc – są to też...
O Polanicy Zdroju z burmistrzem Jerzym Terleckim
terlecki.jpg
- Czy marka „Polanica Zdrój” jest już „samograjem”? To znaczy: wystarczy powiedzieć „Polanica Zdrój” żeby inwestorzy, ludzie zasobni w gotówkę, zechcieli tutaj zainwestować, postawić dom, zamieszkać... - ... wiem, o co ci chodzi. Owszem - marka „Polanica Zdrój” jest marką mocną. Ale nie tak mocną jakbym chciał. Życzyłbym sobie, by marka „Polanica Zdrój” dorównywała marce „Sopot”, co oczywiście nie jest rzeczą łatwą, ale możliwą. - Co to znaczy „dorównać”? - Chciałbym, żeby w całej Polsce kurort sopocki był oceniany na równi z naszą Polanicą Zdrojem. - Wydawało mi się, że tak już jest. - Nie,...
O skutecznym rad sposobie, gdy piętrzą się problemy - rozmowa z burmistrzem Szczytnej Markiem Szpanierem
sołtysi.jpg
Gdy Gmina „daleko” od Powiatu. - Na dwóch tegorocznych sesjach Rady Miasta w Szczytnej obecni byli przedstawiciele Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych i Regionalnego Zarządu Cieków Wodnych. Zderzenie ocen dotychczasowej współpracy, potrzeb i oczekiwań Radnych z wyjaśnieniami, możliwościami i bezradnością Gości z Powiatu nie napawa optymizmem. „Debata” zakończyła się frustracją z jednej strony i obietnicą – „wrócimy do problemów, przeanalizujemy jeszcze raz i zobaczymy, co się da zrobić”– z drugiej. Co się dało zrobić, Panie Burmistrzu? - O naszych gminnych problemach, których rozwiązanie...