2020-03

Informacje o wydaniu
Rocznik: 
2020
Numer: 
03
Data: 
06-03-2020

W tym numerze dodatek medyczny

Trzebieszowice z nową świetlicą wiejską
DSC_0481.jpg
DSC_0440.jpg
Przez wiele lat Trzebieszowice – jedna z największych wsi w gminie Lądek-Zdrój – nie posiadała dogodnego miejsca, w którym można by było bez przeszkód i bez względu na pogodę organizować i przeprowadzać wydarzenia kulturalne, a także uroczystości na rzecz lokalnej społeczności. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie, bowiem w sobotę 22 lutego 2020 r., uroczyście otwarto nowo powstałą Świetlicę Wiejską. Symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia tak ważnego dla okolicznych mieszkańców obiektu dokonali m.in. burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk wraz z asystą przedstawicieli Urzędu...
Polanica Zdrój: 40% rocznego budżetu Gminy na inwestycje?
p2.jpg
p1.jpg
- To prawie niemożliwe, ale fakty są faktami. Budżet Polanicy Zdroju na rok 2020 został zaplanowany w wysokości 48 mln zł (w ub. roku były to 33 mln), a na wydatki inwestycyjne zamierza się przeznaczyć około 40% tegorocznego budżetu. - To ile Państwo pożyczą? Odpowiada burmistrz Mateusz Jellin: - Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to nic. - Jak to? Bez kredytów, pożyczek? - Ano, tak. - To jesteście Państwo w rewelacyjnej kondycji. Zatem – porozmawiajmy o tych i planowanych inwestycjach... - ...trwa przebudowa ul. Zwycięzców. Prace idą zgodnie z harmonogramem, a wykonawca twierdzi, że...
Ludność Ziemi Kłodzkiej – dane statystyczne za rok 2019 - Bystrzyca Kłodzka
inf.wł.
* Gmina Bystrzyca Kłodzka Wykaz ilościowy mieszkańców – stan na dzień 31.12.2019 Razem: Mieszkańcy stali: 9386; czasowi: 200; aktualni: 9586 DŁUGOPOLE DOLNE: 333 - 2 - 335 DŁUGOPOLE-ZDRÓJ : 518 - 11 - 529 GORZANÓW: 834 - 16 - 850 GÓRA IGLICZNA: 1 - 1 - 2 IDZIKÓW: 565 - 1 - 566 KAMIENNA: 46 - 2 - 48 LASÓWKA: 99 - 3 - 102 MARCINKÓW: 6 MARIANÓWKA: 50 - 3 - 53 MIELNIK: 104 MIĘDZYGÓRZE: 420 - 13 - 433 MŁOTY: 58 MOSTOWICE: 15 NOWA BYSTRZYCA: 273 - 1 - 274 NOWA ŁOMNICA: 105 NOWY WALISZÓW: 425 - 1 - 426 PASZKÓW: 59 - 2 - 61 PIOTROWICE: 46 - 2 - 48 PŁAWNICA: 454 - 2 - 456 POKRZYWNO: 68 - 1 - 69...
LUDNOŚĆ Ziemi Kłodzkiej – dane statystyczne za rok 2019
inf.wł.
* KŁODZKO Stali mieszkańcy na dzień 31.12. 2019 r. Ludność ogółem – 24908 (mężczyźni – 11486, kobiety – 13422) Osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-18) – 3830 (M 2085, K 1932) Osoby w wieku produkcyjnym – 14361 (M [18-65] 7458, K [18-60] 6903) Osoby w wieku poprodukcyjnym – 6748 (M 2060, K 4688) Ilość urodzeń – 357 (M 190, K 167) Ilość zgonów – 352 Gęstość zaludnienia osób/km2 – 1002,7 inf. Kazimierz Wiórko, Urząd Miasta w Kłodzku * KUDOWA-ZDRÓJ Ludność ogółem – 9455 (mężczyźni – 4462, kobiety – 4993) Ilość urodzeń – 73 Ilość zgonów – 113 * POLANICA-ZDRÓJ: Ludność ogółem – 6022 * DUSZNIKI-ZDRÓJ...
Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego, Dariuszem Chromcem
st4.jpg
st3.jpg
st2.jpg
st1.jpg
6hotel elewacja.jpg
Zawitałem do Stronia Śląskiego w środku sezonu zimowego... ale zanim z p. burmistrzem Dariuszem Chromcem udaliśmy się na krótki rekonesans po Gminie, porozmawialiśmy sobie o planach i zamierzeniach na ten 2020 rok - Jesteśmy na etapie formułowania i składania wniosków na dofinansowywanie niektórych naszych projektów. I tak: złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami (wniosek do PEFRON) na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt takiego pojazdu to suma 150 tys. zł. Kolejny wniosek „prospołeczny” dotyczy...
STAROSTA KŁODZKI DWUKROTNIE W LUTYM W WARSZAWIE
Posiedzenie-Warszawa.jpg
Mając na uwadze również sytuację w kłodzkim ZOZ starosta kłodzki Maciej Awiżeń zaledwie w odstępie 3 dni wziął udział w dwóch posiedzeniach w Warszawie dotyczących sytuacji w służbie zdrowia. W czwartek 13 lutego br. Starosta uczestniczył w Sejmie RP w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych, gdzie jednym z tematów przewodnich spotkania zespołu była m.in. „Sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali – systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia”. Już na samym początku spotkania, przedstawiciele strony rządowej z Ministerstwa Zdrowia przyznali...
STRAŻACKIE ĆWICZENIA W BYSTRZYCKIM RATUSZU
inf.wł.
13 lutego br. ok. godz. 10.00 w bystrzyckim ratuszu uruchomił się alarm przeciwpożarowy. Na miejsce przyjechały zastępy straży pożarnej, albowiem otrzymano sygnał o widocznym zadymieniu wewnątrz obiektu. Strażacy sprawnie przeprowadzili ewakuację pracowników z burmistrzem Renatą Surmą na czele. Na szczęście prowadzona przez nich akcja odbyła się wyłącznie w ramach ćwiczeń. W działaniach wzięło udział 5 zastępów straży pożarnej. W ramach ćwiczeń przeprowadzono też symulację pierwszej pomocy medycznej osoby poszkodowanej i ewakuowanej z siedziby władz miejskich.
Czyj będzie to bój ostatni?
Jan Pokrywka
Jak wiadomo trwa bój o sądy. Sąd Najwyższy w okrojonym składzie 3 izb orzekł, iż sędziowie nominowani przez Krajową Radę Sądownictwa a powołani przez Prezydenta RP, są co prawda sędziami ale takimi gorszymi, bo ich orzeczenie są nieważne, a to z kolei oznacza, że nie mają prawa orzekać. Podobnie jak sędziowie Izby dyscyplinarnej, którzy – w założeniu ekipy rządzącej – mieliby karać sędziów-przestępców. Takie orzeczenie SN nie leży w jego kompetencjach, bo nemo iudex in causa sua, czyli, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie, a w kompetencjach Trybunału Konstytucyjnego, którego prezeska...
Hejt. Instagram
Wszechobecny w sieci hejt ma się dobrze. Zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić. Mimo licznych prób walki z tą cybernetyczną „chorobą”, nie udało się jak dotąd znaleźć skutecznego lekarstwa na unicestwienie tego poważnego w swych następstwach schorzenia. Niestety bardzo często sami ten hejt na siebie napędzamy, publikując w mediach społecznościowych, mówiąc najdelikatniej: nieprzemyślane fotki z jeszcze bardziej nieprzemyślanymi wpisami. Boleśnie się o tym przekonała dziennikarka jednej z telewizji komercyjnych. Zachwycona tym, że dopuszczono ją do przebywania w świecie sławnych i bogatych...
Co w trawie piszczy?
STAROSTA Starosta kłodzki Maciej Awiżeń uczestniczył w Sejmie RP, w posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. szpitali powiatowych. Jednym z poruszanych tematów była sytuacja szpitali powiatowych po wprowadzeniu tzw. ”sieci szpitali” – systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia. No, no, no. BIBLIOTEKA Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie przeszła gruntowną modernizację. Poczynione zmiany wymagały nakładów, a także cierpliwości. Obecnie placówka prezentuje się znakomicie. Dla korzystających z komputerów oraz internetu, wydzielono specjalny sektor. Gratulacje! POMIAR Trwają pomiary...
W kilku zdaniach - Szczytna
s2.jpg
s1.jpg
• Dzienny Dom Pobytu Senior + niebawem rozpocznie działalność. Trwają ostatnie prace związane z powstaniem w Szczytnej Domu Dziennego Wsparcia Senior +. Wyposażane są pomieszczenia w przeznaczonej na ten cel części jednego z budynków kompleksu edukacyjnego, przyjęto również projekty uchwał niezbędnych do funkcjonowania takiej placówki, już wcześniej wpisanej jako jednostkę organizacyjną w strukturach OPS, do Statutu Ośrodka Pomocy. Koszty utrzymania placówki ponosić będzie OPS. Uchwała o utworzeniu DD Wsparcia Senior + oraz o szczegółowych zasadach ponoszenia odpłatności za pobyt, wyżywienie...
Powiatowa Rada Rynku Pracy
powiatowa.jpg
Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy są osoby powoływane przez Starostę kłodzkiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu: 1) terenowych struktur każdej organizacji związkowej 2) terenowych struktur organizacji pracodawców 3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych 4) organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Zakres zadań powiatowych rad rynku pracy jest odwzorowaniem zakresu zadań wojewódzkich rad rynku pracy – adekwatnie do lokalnego rynku pracy – przy czym, ze względu...
Odszedł na zawsze nasz Przyjaciel Georg Stolle
Stolle_01.jpg
19 stycznia br. w wieku 81 lat zmarł Gorg Stolle, w latach 1972-2002 burmistrz Bensheim, współtwórca zawiązanego w 1996 roku partnerstwa pomiędzy naszymi miastami (Kłodzko – Bensheim). Zaznaczył się jako energiczny lider nowych rozwiązań, odważnie, umiejętnie i z właściwym wyczuciem podejmujący ważne i kluczowe decyzje dla swojego miasta. Pozostawił po sobie trwałe rozwiązania i tematy, które nadal kształtują perspektywy i kierunki obecnego rozwoju Bensheim. Uwaga Pana Burmistrza skierowana była nie tylko na swoje miasto. Bardzo wcześnie dostrzegł znaczenie i rolę zbudowania jednej Wspólnej...
Co słychać w gminie Nowa Ruda
inf. UGNR
5ferie w gminie.jpg
6-spotkanie samorządowców.jpg
4-sowie na biegówkach.jpg
3-wernisaż Nadii Makuchowskiej.jpg
2-gmina dba o bezpieczeństwo.jpg
1-przydomowe oczyszczalnie.jpg
* Będą przydomowe oczyszczalnie Mamy to! Gmina Nowa Ruda otrzyma dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II. We wtorek, 21 stycznia na konferencji prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wicemarszałek Grzegorz Macko poinformował o wysokości pomocy przyznanej na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych...
NOWY STANDARD DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH-ZDROJU
duszniki2.jpg
duszniki.jpg
W Domu Wczasów Dziecięcych DWD Duszniki-Zdrój, Maciej Awiżeń – starosta kłodzki wraz z Małgorzatą JędrzejewskąSkrzypczyk – wicestarostą kłodzkim, Michałem Cisakowskim – wiceprzewodniczącym Rady Powiatu oraz Anettą Kościuk – dyrektor Wydziału Oświaty, mogli zobaczyć efekt końcowy, długo oczekiwanego remontu łazienek w ośrodku DWD. Łazienki w ośrodku były mocno wyeksploatowane i wymagały generalnego remontu. Po remoncie do dyspozycji naszych podopiecznych oddanych zostało w pełni zmodernizowanych 7 łazienek z toaletami usytuowanych na 3 kondygnacjach oraz dodatkowa toaleta WC na parterze....
Karnawałowe szaleństwo
P1100552.jpg
31 stycznia w Szkole Podstawowej w Krosnowicach odbyła się zabawa karnawałowa. Najpierw bawili się uczniowie klas 0-III – w sali gimnastycznej, gdzie wraz ze swoimi wychowawczyniami i animatorami kultury brali udział w przygotowanych specjalnie na tę okazję atrakcjach, później swój bal mieli uczniowie klas starszych – na szkolnym korytarzu. Uczestnicy balu pląsali bar-wnymi korowodami, wyginali swe ciała w tańcach do różnego rodzaju utworów muzycznych, prezentowali swoje karnawałowe przebrania, tańczyli na gazecie, popisywali się swoją gibkością przechodząc pod miotłą, wirowali w tańcu z...
Praktyki na Kanarach – dlaczego nie!
b1n.jpg
Projekt EuroSkills 4, o wartości 383 907,30 zł, realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej, jest przeprowadzany w ramach projektu systemowego „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Biorą w nim udział uczniowie kształcący się w technikum informatycznym, handlowym i leśnym. Na przełomie kwietnia i maja 2020 r....
Gotowanie z kucharzem bez granic
inf. MH
99chef.jpg
5ASZ.jpg
1ASZ.jpg
* Ferie zimowe są idealnym czasem do spędzenia go w sposób kreatywny i aktywny ze swoimi rówieśnikami, dlatego moc atrakcji przygotowała dla dzieci i młodzieży Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich. W poniedziałek do Filii w Szalejowie Górnym przyjechał kucharz bez granic Artur Szczytowski. Stowarzyszenie Kucharze Bez Granic zostało założone w 2017 r. przez grupę przyjaciół, którzy chcą promować dobrą smaczną kuchnię i pomagać innym. Z księgi „Smaki polskie i opolskie. Smaki dziedzictwa kulturowego” wybrany został przepis na kresowe naleśniki z serem. Do ich...
ÓSMOKLASIŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KROSNOWICACH NA KONFERENCJI INAUGURUJĄCEJ ROK REIMANNA
REi.jpg
24 stycznia w sali katechetycznej, gdzie swoją siedzibę ma Towarzystwo Miłośników Krosnowic, odbyła się Konferencja Inaugurująca Rok Reimanna. W tym roku bowiem przypada dwusetna rocznica śmierci wielkiego krosnowickiego kompozytora – Ignaza Reimanna. Ignaz urodził się w Wambierzycach, na miejsce zamieszkania wybrał zaś Krosnowice. Wówczas wieś była ważnym ośrodkiem kształcenia młodych studentów. Reimann bardzo cenił talenty młodych ludzi i robił wszystko, by pomóc im je rozwijać, dlatego jego dom zawsze był pełen młodych ludzi, którzy pobierali nauki u mistrza. On sam pełnił różne funkcje:...
W bibliotece wszystko gra
inf. PiMBP
gry4.jpg
Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynął uczestnikom zajęć w kłodzkiej bibliotece na grze w planszówki pod profesjonalnym nadzorem Rafała Pleśniaka. Jak zwykle te zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i to wśród graczy w różnym wieku. Podczas czterech dni gier planszowych Salonik Prasowy odwiedziły 72 osoby. Jakie gry cieszyły się największym zainteresowaniem:. Splendor, Sushi Go! Party, Volt, S*E*N, Evendell, Potwory w Tokio, Bangi, Totem oraz gry, którymi wsparło nas wydawnictwo Galakta. Równolegle dzieci i młodzież mogły skorzystać z komputerów w Czytelni i wyjątkowo na feriach z gier...
Jak uczyć programowania w bibliotece
inf. PiMBP
szkolenie.jpg
W dzisiejszym cyfrowym świecie nauka programowania jest tak samo istotna jak nauka czytania czy matematyki. Biblioteki publiczne od dawna prowadzą działania edukacyjne o tematyce związanej z nowymi technologiami i odnoszą w tej dziedzinie duże sukcesy. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Kłodzku wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom bibliotekarzy z naszego terenu zorganizowała 30 stycznia 2020 r. szkolenie z zakresu nauki programowania dla dzieci z klas 1-3. Szkolenie finansowane ze środków UE, budżetu państwa oraz środków własnych Fundacji...
Akordeonowe aktualności
lilastopka.jpg
Bartlewski i para tańcząca.jpg
Muzyka akordeonowa rozbrzmiewała mocno na ostatnich imprezach: Karnawałowe szaleństwa oraz przesłuchania uczniów z klasy akordeonu organizowane przez Centrum Edukacji Artystycznej. W ramach karnawałowych szaleństw Oskar Gałęski zilustrował muzycznie ruszający powoli ze stacji a potem pędzący w szybkim tempie pociąg-Ekspres. Sygnał do odjazdu pociągu dał kierownik pociągu Bartosz Czelnik. Przy muzyce tanga granego przez Tymka Bartlewskiego, przedefilowała przez salę para taneczna: Gabriela Kozłowska i Janek Steblewski. Kwartet akordeonowy wykonał utwór „Kukułka”z naśladowaniem odgłosów ptasich...
Muzyczna strona Kozakowskiego
Projekt SONORITczyli Jose Valente i Erlendis Quartet.jpg
Kłodzkie Trio Gitarowe w składzie Małgorzata Łapińska, Lila Wyjadłowska, Kornelia Zawadzka.jpg
Gitarzystki powiatu kłodzkiego na stacji PKP Oborniki Śląskie.jpg
* Gitarzystki Ziemi Kłodzkiej w Obornikach Śląskich Tuż przed feriami zimowymi, w sobotę 8 lutego br. w Obornikach Śląskich, odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy o tytuł „Mistrza Sześciu Strun”. Zmagania gitarowe oceniało wymagające jury w składzie: prof. Piotr Zaleski (Prorektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu), prof. oświaty Marek Zieliński (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. we Wrocławiu) oraz dr Michał Bąk (Akademia Muzyczna we Wrocławiu). W konkursie wystąpiły między innymi uczennice klasy gitary ze szkół muzycznych powiatu kłodzkiego: Amelia Anuszek z PSM I st. w...
Fizyka polityki, fizyki emocji, czyli 20 na 20 cd. (cz. 2)
wyspa.jpg
fizyka.jpg
Kolejne dwa tytuły, kolejna dwójka pretendentów do literackiego Nobla 2020 mogą spowodować niezły czytelniczy incydent depresyjny. Jednak wyłącznie z powodu tematów, a nie dlatego że to książki (wyłącznie) modne, czy tzw. jednorazowe produkty książkowe. Do rzeczy jednak. Zacznijmy od powieści „Wyspa” Sigrídur Hagalín Björnsdóttir. Autorka  – islandzka dziennikarka radiowa buduje przed nami ponury i bardzo przekonujący obraz własnej ojczyzny, która pewnego dnia, zupełnie niespodziewanie, traci kontakt ze światem. Z całym światem. Także z przedstawicielami najwyższej władzy, którzy akurat...
A co tam w Różanym Dworze…
… Nowa Ziemia czyli śpiesz się powoli … stąpaj wolniej i patrz uważniej, a odkryjesz Prawdę. A wtedy, gdy patrzysz uważnie na innych ludzi i ich sprawy, oczom Twoim ukażą się historie i opowieści prawdziwe. Szłam ulicami miast i miasteczek. Mijałam tak wiele nieszczęścia. A zdało mi się, że to sposób patrzenia, przywołał te dziesiątki, setki ludzi. Starych i zniedołężniałych. Ubranych niedbale w ciemne płaszcze i swetry, w porozciągane kurtki i bluzy. Ludzi o mrocznych twarzach bez śladu uśmiechu. Bowiem uśmiech nieśmiało błąkający się na twarzy jest jakimś światełkiem nadziei. Tych ludzi,...