Polityka

Rozmowa z p. Czesławem Pogodą - posłem na Sejm II, III i IV kadencji
pogoda.jpg
- Wypaliłeś się w działalności politycznej i społecznej? Rzecz biorąc szerzej - w działalności publicznej? - W moim przypadku nie możemy rozpatrywać takiego pojęcia jak „wypaliłem się” czy „nie wypaliłem”. Moje życie zmusiło mnie do wykreowania tej rzeczywistości w jakiej obecnie jestem. Zwłaszcza, że teraz mam możliwość odnieść się do dokonanych kiedyś dobrych, czy też złych działań. Powiem jeszcze inaczej - Ty mnie z tą propozycją udzielenia „BRAMIE” wywiadu całkowicie zaskoczyłeś. Jeśli to ma być wywiad, a przyrzekałem sobie, że nie będę udzielał już żadnych wywiadów, ponieważ jestem osobą...
O rocznicy i bieżących problemach Szczytnej rozmowa z burmistrzem Markiem Szpanierem
szczyt.jpg
Szczytna to licząca sobie 700 lat miejscowość. Od 40 lat miasto. Największe w Powiecie Kłodzkim. Centrum administracyjne dla siedmiu wsi, położonych w większości bliżej sąsiednich kurortów: Polanicy-Zdroju i Dusznik- Zdroju. Miejscowość, która z osiedla przemysłowo- rolniczego staje się miastem turystycznym, której napływowa ludność potrafiła się zintegrować i niemal od lat powojennych tworzy nowe, własne tradycje. Miasto, które wykorzystuje swoje szanse, chociaż musi się także zmagać z trudnościami. - Punktem kulminacyjnym obchodów 40-lecia nadania praw miejskich Szczytnej była uroczysta...
Prezydent gościł w Muzeum Papiernictwa
prez3a.jpg
prez2a.jpg
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną odwiedził Muzeum Papiernictwa 29 października 2013 r. Przyjazd Pary Prezydenckiej do Dusznik-Zdroju był związany z nadaniem przed dwoma laty młynowi papierniczemu statusu Pomnika Historii. Obecnie trwają starania o wpisanie zabytkowej papierni na Listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego UNESCO. Parze Prezydenckiej, która przybyła do muzeum tuż przed godz. dziesiątą, towarzyszyli: Sławomir Rybicki - zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka – sekretarz stanu i Maciej Klimczak –...
Prezydent gościem dzieci
pre3.jpg
pre2.jpg
pre1.jpg
We wtorek (29.10) małych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach odwiedził Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z Małżonką. Wizyta Pary Prezydenckiej w Piszkowicach była odpowiedzią na list Siostry Łucji, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Heni Szczepanowskiej przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego „Przyjaciele Piszkowic” . W liście obie panie zwróciły się o wsparcie w przeprowadzeniu zmian prawnych, umożliwiających finansowanie opieki nad dziećmi ciężko chorymi, porzuconymi przez rodziny, osieroconymi bądź z powodów medycznych i finansowych...
Para Prezydencka w powiecie kłodzkim
inf.wł.
prezydent.jpg
prezyd1.jpg
prezyd.jpg
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką Anną odwiedził 29 października 2013 r. odwiedził Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, następnie uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami Powiatu Kłodzkiego. OPara Prezydencka odwiedziła także małych podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Piszkowicach.
Starostwo Powiatowe w Kłodzku laureatem prestiżowej nagrody
GAJ_2416.jpg
W piątek 18 października br. starosta kłodzki Maciej Awiżeń odebrał w Poznaniu złoty medal i dyplom za zarządzanie najwyższej jakości dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach konkursu Najwyższa Jakość QI. Jest to największy projakościowy konkurs w Polsce pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiego Forum ISO, organizowany przez Gazetę Prawną oraz Forum Biznesu.pl. W tym roku odbyła się już siódma edycja tego prestiżowego konkursu, który początkowo adresowany był wyłącznie do biznesu, jednak od kilku lat udział mogą z nim brać...
Wizyta Ministra Pracy
kos-kamysz.jpg
Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej 7 października br. odwiedził powiat kłodzki. Uczestniczył w otwarciu żłobka w Ołdrzychowicach (gmina Kłodzko) oraz spotkał się z samorządowcami i kierownictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Obecny na spotkaniu starosta Maciej Awiżeń krótko przedstawił aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz przedłożył ministrowi szereg propozycji dotyczących działań resortu, które mogą przynieść zmiany na lepsze w powiatach, gdzie bezrobocie przekracza 20%. Chodzi przede wszystkim o preferencje w przydziale środków z budżetu państwa...
Felieton Redaktora Naczelnego: „... na grzyby..."
Kolejne referendum w sprawie odwołania urzędujących samorządowców za nami. Za Kłodzkiem i Warszawa wysłała potencjalnych głosujących „na grzyby”. Czy tak powinno być? Na pewno nie. Na pewno obywatele powinni mieć możliwość sensownego rozstrzygnięcia przy urnach wyborczych a nie „udawać się na grzyby”. Ale cóż? Nasze prawo w tym momencie jest po prostu do niczego. Bo referenda „personalne” organizują niezadowoleni (a takich przy każdej władzy - choćby i świętej jest ok. 25%) wykorzystując luki w przeprowadzeniu takiej operacji. Po prostu mówią, że dany burmistrz/radni nie podobają im się, źle...
Polanica-Zdrój - co nowego? Rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim
polanica.jpg
- Województwo zjechało do Polanicy-Zdroju odbywając właśnie tu uroczystą sesję Sejmiku Wojewódzkiego... - ... tak, właśnie u nas, w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej władze samorządowe woj. dolnośląskiego spotkały się po to, aby uhonorować najwybitniejsze postacie województwa za ich zasługi... - W trakcie tej sesji miałeś możliwość wypowiedzenia się jako gospodarz. To było ciekawe i rzeczowe przemówienie. Czy mógłbyś je przekazać do druku? - Ha, ha, nie mogę, ja po prostu mówiłem z pamięci, naprawdę. Nigdzie wcześniej mojego wystąpienia nie przygotowywałem... - To jestem...
Gmina Międzylesie - rozmawiam z burmistrzem Tomaszem Korczakiem
korczak.jpg
- Ostatnimi czasy odnotowaliście dwa wielkie sukcesy, tj. otworzenie kompleksu basenów z podgrzewaną wodą w Międzylesiu i uzyskanie przez Goworów tytułu „Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska”... - ... jest jeszcze jeden sukces - tuż przed tą rozmową dowiedziałem się, że uzyskaliśmy też tytuł Gminy Fair Play na 2013 rok. Wysoko sobie cenię ten tytuł, bo to przecież dla „uczciwie grających, zgodnie z zasadami...”. Miło odbiera się taki dyplom uznania. - Gratuluję. Podsumujmy zatem wyniki tych sukcesów. Jak sprawuje się kompleks basenów? - Działał sobie przez 3 miesiące. W tym czasie przewinęło...
Czy gminy Ziemi Kłodzkiej mogłyby być samowystarczalne?
Pozwoliłem sobie na analizę dochodów gmin Ziemi Kłodzkiej. Wziąłem pod uwagę ogólne dochody według wzoru obowiązującego, czyli dochody gminy w całości przekazywane do jej kasy (podatki i opłaty lokalne), dochody ze sprzedaży majątku, dochody z 37% podatku PIT (od osób fizycznych), 6,7% z podaku CIT (od osób prawnych) oraz stałe dofinansowana ze strony rządu: dotacje i subwencje (w tym jako stałą subwencję oświatową, wyrównawczą, równoważącą i uzdrowiskową). Nie brałem pod uwagę dotacji i subwencji na wykonywanie zadań zleconych gminie będących w gestii rządu, a także dofinansowań okresowych (...
Rozmowa z burmistrzem Stronia Śląskiego Zbigniewem Łopusiewiczem
str2.jpg
str1.jpg
- Zacznijmy od pytania: z czego żyją/utrzymują się mieszkańcy Gminy? - Na naszym terenie działają dwie duże firmy: huta szkła „Violetta” zatrudnia ok. 300 osób, Woj. Centrum Psychiatrii Długoterminowej podobnie, czyli ok. 300 osób, ok. 1000 osób to emeryci lub renciści, pozostali zatrudnieni są w „Lasach Państwowych” i firmach pracujących na rzecz „Lasów...”. Oczywiście do tego dochodzi administracja samorządowa i jednostki podległe (zatrudnienie ok. 150 osób), handel i małe firmy prywatne, a pozostali pracują w gałęzi turystycznej. Mamy też 5. rolników. Bezrobotnych jest w Gminie ok. 700...
Jakie pieniądze dla powiatu w latach 2014-2020?
M. Zilbert
Tutaj.jpg
16 września br. gościł w Kłodzku marszałek województwa Jerzy Tutaj. Najpierw spotkał się w Starostwie Powiatowym ze starostą Maciejem Awiżeniem i burmistrzami gmin uzdrowiskowych z terenu powiatu, a następnie wziął udział w połączonym posiedzeniu Zarządów Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Podczas pierwszego spotkania, w którym obok starosty Macieja Awiżenia, wicestarosty Adama Łąckiego i członka Zarządu Powiatu Krzysztofa Baldego uczestniczyli: burmistrz Bystrzycy Renata Surma, burmistrz Kudowy-Zdroju Czesław Kręcichwost, burmistrz Lądka...
Porozumienie trzech gmin
porozumienie.jpg
Nie trzeba się kochać, aby dla dobra mieszkańców współdziałać. Tak właśnie czynią gminy północnej części Powiatu Kłodzkiego, czyli Ziemi Noworudzko-Radkowskiej. Kiedy ponad partykularne interesy potrafią wznieść się władze samorządowe pojedynczych gmin, efekty mogą być korzystne. Nie tylko mogą, ale i są. Przykładem współpracy trzech gmin: Radkowa, Nowej Rudy miejskiej i Nowej Rudy wiejskiej niech będzie ostatnio podpisane porozumienie drogowe, gdzie z jednej strony przedstawiciele tych trzech gmin a z drugiej Wicemarszałek z Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia zawarli ważne porozumienie....
Echa 37. sesji Rady Miejskiej w Kłodzku
MD
Interesu miasta Kłodzka będę strzegł... zapewniał Burmistrz B. Szpytma podsumowując dyskusję na temat zawarcia 40-letniej dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzko i Fort Owcza Góra w Kłodzku w trybie bezprzetargowym. Temat ten wywołał sporo wątpliwości i pytań opozycji, tym bardziej, że tylko na Komisji odczytany był List Intencyjny mówiący bliżej o inwestorze - polskiej firmie Wadex S.A. i jego planach dot. budowy kolejki liniowej w Kłodzku. Uchwała z autopoprawką Burmistrza została przegłosowana: za - 12, wstrzymujących się głosów...
Dzierżawa Twierdzy Kłodzkiej - dlaczego radni zagłosowali "przeciw"?
Przedmiotem czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Kłodzku było m.in. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Kłodzka umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych obejmujących swoim zasięgiem Twierdzę Kłodzką i Fort Owcza Góra w Kłodzku na okres 40 lat w trybie bezprzetargowym. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów: 12 „za”, „6” przeciw i tym samym Rada Miejska upoważniła Burmistrza do zawarcia takiej umowy z prywatnym inwestorem. Podjęcie uchwały poprzedzone było obszernymi dyskusjami, które miały miejsce podczas poniedziałkowego...
Starostwo najlepiej zarządzanym urzędem
urząd.jpg
Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 jednogłośną decyzją przyznała Starostwu Powiatowemu w Kłodzku tytuł Laureata w kategorii QI Order za System Zarządzania Jakością. Kapituła Programu, odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, bardzo wysoko oceniła zgłoszenie Starostwa Powiatowego w Kłodzku (jedna z najwyższych not w tej kategorii: Usługi - Podmioty zatrudniające powyżej 100 pracowników) i nagrodziła działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości...
Co w Dusznikach Zdroju? Rozmowa z burmistrzem Andrzejem Rymarczykiem
duszniki.jpg
- Zacznijmy może od momentu, kiedy zostałeś burmistrzem i co zastałeś i co zmuszony byłeś kończyć? - Od czego by tu zacząć?... no więc, po kolei: 1/ była hala sportowa, ale bez zagospodarowania jej wokół. Wyłożyliśmy na pełne zagospodarowanie jeszcze 795 tys. zł. 2/ Przejąłem rozpoczętą inwestycję z programu RPO (Regionalny Program Operacyjny) „Spacer z Chopinem” na etapie programu funkcjonalno-użytkowego + projekt. I z tego etapu dokończyłem całą inwestycję, a to koszt 2 015 519. zł. 3/ Przejdźmy do rozbudowy ośrodka na Jamrozowej Polanie. Inwestycja również z programu RPO dofinansowywana ze...
Kurort Polanica Zdrój - rozmowa z burmistrzem Jerzym Terleckim
- Absolutorium za działalność samorządu polanickiego za 2012 rok udzielone, ciekawe z jakim wynikiem? - 13: 0 za przy 2. nieobecnych. Czyli jednogłośnie. - To bardzo dobry wynik działania burmistrza... - ... to nie tylko burmistrza zasługa ale całego samorządu polanickiego i urzędu, bo przecież nie do przecenienia jest rola skarbnika, sekretarza czy też z-cy burmistrza oraz wszystkich pracowników urzędu i placówek mu podległych... - ... to ja się zapytam o aktywność kulturalno-oświatowo-informacyjną po zmianach tak organizacyjnych jak i personalnych... - ... 2.04.2013 roku Miejskie Centrum...
... bardzo mi nieswojo... 5 minut i po wszystkim - nie ma radnego
Udałem się na sesję Rady Miejskiej w Kłodzku bo to przecież najważniejsza dla miasta sesja - podsumowanie działalności finansowej Gminy i działalności burmistrza za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi. No i... ...zamieszanie rozpoczęło się już od początku... wprowadzenie nowych punktów do porządku obrad, przerwa w obradach 40. minutowa, rozgardiasz... co z niego wynikło? Ano to, że padł wniosek /uchwała/, aby odwołać z funkcji radnego jednego z najbardziej aktywnych opozycjonistów w Radzie Miejskiej czyli Michała Piszko. ...Jak to, po co, dlaczego?.... Radni opozycyjni i sam...
Starosta Awiżeń na Kongresie Regionów
kongres.jpg
Starosta Maciej Awiżeń w roli eksperta wziął udział w panelu dyskusyjnym (12.06.) pn. „Plany transportowe. Współpraca samorządów różnych szczebli w przewozach pasażerskich” podczas odbywającego się w Świdnicy w dniach 11-13 czerwca br. IV Ogólnopolskiego Kongresu Regionów. Od pierwszej edycji Kongres stał się miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych oraz 56 paneli dyskusyjnych. W dyskusji o planach transportowych wzięli udział m.in. starosta świdnicki...
„Teraz Polska” – teraz Stronie! - „Markowy Samorząd 2013”
inf. wł.
stronie-zdj1.jpg
stronie-markowa1.jpg
28 maja br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, burmistrz Stronia Śląskiego – pan Zbigniew Łopusiewicz odebrał nagrodę za konsekwentne budowanie silnej marki i dobrego wizerunku Stronia Śląskiego. Podczas uroczystej gali ogólnopolskiego konkursu „Markowy Samorząd 2013”, w kategorii gmin wiejsko - miejskich „Stronie Śląskie – gmina aktywna z natury” zajęła pierwsze miejsce (drugie miejsce zajęła gmina Pobiedziska, zaś trzecie Kórnik). To bardzo duży sukces, tym bardziej, że w konkursie udział wzięło 700 samorządów z całej Polski. „Cieszymy się, że Stronie Śląskie zostało wyróżnione. Dla...
Lewin Kłodzki - rozmowa z wójtem Gminy Jerzym Cierczkiem
lewin.jpg
- Czy Lewin Kłodzki ma realne szanse egzystencji i rozwoju jako nieduża gmina? - Postawiłeś mi pytanie - „czy Gmina ma istnieć? „A czy zadałbyś to pytanie mieszkańcom Twojej Gminy? Lewin Kłodzki to taka gmina, która na co dzień musi potwierdzać, że ma prawo do istnienia. Ale sprawa samorządności to nie tylko kwestia mniejszej czy większej gminy. Samorządność to taka sama wartość jak praworządność, uczciwość... Z przykrością stwierdzam, że politycy, których znam od lat, którzy zaczynali swoją karierę właśnie na tym stopniu podstawowym, czyli gminnym, samorządowym, dziś przechodzą „bokiem” obok...
Nowa Ruda - bez pośpiechu, ale ciągle do przodu
wieza.jpg
- ... jestem bardzo zadowolony, że wieża szybowa po byłej kopalni nie zniknie z powierzchni ziemi, a zostanie wykorzystana... - ... dzisiaj rzeczywiście wygląda marnie, ale to bardzo solidna budowa o niebagatelnej wysokości 68 m. Przygotowaliśmy już projekt inwestycyjny do Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dot. rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i powojskowych. Projekt (w pierwszej fazie) przewiduje wykonanie ścianki wspinaczkowej na zewnętrznej stronie obiektu oraz remont całej wieży, aby była obiektem bezpiecznym. Na samej górze, aby nie zaginęła tradycja...
Wjeżdżamy do gminy Radków
zetkama.jpg
- Nie na darmo początek tytułu wywiadu brzmi „Wjeżdżamy...”, bowiem gmina Radków jest doskonale skomunikowana drogami gminnymi. - Tak. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Rzeczywiście odbudowaliśmy i przebudowaliśmy szereg dróg gminnych. Przy drogach wojewódzkich (mamy ich 42 km) budujemy chodniki bezpieczeństwa z uwagi na znaczny ruch i złą jakość nawierzchni dróg wojewódzkich. Ważnym zadaniem jest „spięcie” dróg gminnych drogą powiatową poprzez Ścinawkę Górną, Średnią i Dolną. Mimo, że jest to droga powiatowa, to partycypujemy w kosztach jej modernizacji w 20%. Tak postępując sieć...